Bestuur

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter a.i.:
Ger Fransen
Secretaris/penningmeester:
Hans Pennings
Bestuursleden:
Huub van Herpen
Riky de Jong
Tonnie Nikkels
Jan Schuurmans