SponsorKliks, gratis sponsoren!

Testamenten

Afdrukken

Testamenten van Heesche erflaters gepasseerd voor schepenen te Heesch en notarissen te ´s-Bosch en elders.

Read More

 • test. 25.4.1685 (R.A. Heesch 56, fol. 2) Aert Joosten, te Heesch; ligt ziek te bed; vermaakt aan Aert Aert Joosten, zijn zoon, al zijn goederen, welke hij als weduwnaar verwierf;
 • test. 10.8.1685 (R.A. Heesch 56, fol. 8) Leunis Jan Leunis en Mechtelt Bastiaens, echtelieden, wonen te Heesch; de testateur ligt ziek te bed; vermaken hun goederen aan de langstlevende;
 • test. 28.5.1686 (R.A. Heesch 56, fol. 11v) Jacob Peters Timmermans en Lijsken, echtelieden te Heesch; de testatrice ligt ziek te bed; vermaken aan de langstlevende de tocht van hun erfgoederen; schenken legaten aan hun zoon Leendert (timmergereedschap), hun dochter Derrisken (beste kist en kast), en Lambert Willems, hun dochters zoon;
 • test. 25.8.1687 (R.A. Heesch 56, fol. 18) Willem Lambers, te Vechel, gezond; vermaakt aan zijn zoon Lamert Willems een stuk akkerland op den Waterlaet te Heesch en de beste koe uit zijn stal; overlijdt Lamert zonder wettige nakomelingen, gaat het legaat aan de naaste vrienden van de testateur;
 • test. 25.8.1687 (R.A. Heesch 56, fol. 19) Peter Arts, te Heesch, ligt ziek te bed; herroept alle vorige testamenten; vermaakt al zijn goederen aan zijn kinderen; verzoekt tot voogden over zijn jongste kind en andere onmondige kinderen aan te stellen: Aert Janssen, Jan Janssen den Dicken, Cornelis Roeloffs en Cornelis Lamers;
 • test. 7.10.1687 (R.A. Heesch 56, fol. 19v) Lambert Meussen en Jenneken Thonissen, echtelieden; de testatrice ligt ziek te bed; legateren aan de kinderen van Gerrit Thonisse verwekt bij Empken Janssen, en aan Teuneken Gerrits; alle andere goederen gaan naar hun `rechte´ erfgenamen;
 • test. 3.8.1691 (R.A. Heesch 56, fol. 22v) Huijbert Jan Huijberts, `sieck ende cranck sittende in sijnen stoel´; herroept vorige testamenten; wil dat zijn na te laten goederen, ook die welke hij in vruchtgebruik heeft, gelijkelijk worden verdeeld; vermaakt aan Jan en Lijsbeth zijn kinderen, het koorn dat in huis is; benoemt tot tast. voogden over zijn onmondige kinderen: Theunis Aellers, Hendrick Huijbers, Jan Jan Hensen en Arien Geurts; universeel erfgenamen: zijn kinderen;
 • test. 17.2.1692 (R.A. Heesch 56, fol. 25) Meriken Thonissen, weduwe van Joost Roeloffs, ligt ziek te bed; vermaakt aan Roeloff Joosten 100 gl. en een mud rogge vooruit; vermaakt aan haar nog ongetrouwde kinderen hun uitzet zoals ook de gehuwde kinderen hebben gehad; vermaakt aan Dirrisken dr. Wellen Dircx `als sij tot haer mundige jaeren gecomen sal sijn´ haar moeders rok en 25 gl.; de overige goederen zullen verdeeld worden door Meriken´s kinderen;
 • test. 14.4.1692 (R.A. Heesch 56, fol. 27) Jan Jacob Hermens en Dirrisken Lamberts, echtelieden, won. Heesch; Dirrisken ligt ziek te bed; vermaken alle gerede en ongerede goederen aan de langstlevende; na het overlijden van de langstlevende zullen de goederen naar de verwanten van de betreffende huwelijkspartner gaan, welke ze heeft ingebracht;
 • test. 4.2.1693 (R.A. Heesch 56, fol. 28) Marijken Roeloffs, ligt ziek te bed; vermaakt 100 gl. aan de arme ingezetenen van Heesch (50 gl.) en Nistelrode (50 gl.); vermaakt haar overige geldelijke bezit eensdeels aan haar moeder Anneken, huisvrouw van Jan Joost Roeloffs, en voor de andere helft aan haar half- broers en -zusters;
 • test. 10.4.1693 (R.A. Heesch 56, fol. 29) Reijnder Theunisse en Jenneken Janse, echtelieden, won. Heesch; de testateur ligt ziek te bed; vermaken aan de langstlevende den achtersten hoff te Heesch tussen (oost) Jan Huijberts, (west) de testateurs, (noord) de Kerckweg, en (zuid) de gemeente van Heesch;
 • test. 15.4.1693 (R.A. Heesch 56, fol. 30) Thonis Delis Thonis Melissen, ligt ziek te bed; vermaakt al zijn gerede en ongerede goederen te weten paarden, beesten, koren `soo gedorst en gewandt´ en alle vruchten op het veld aan Lambertje Jan Thonis Delissen, weduwe van Geert Cornelissen; na haar dood erven haar kinderen de vaste goederen en erfhuisraad; aan Thonij Peters, Geurt Arien Vossen, Jan Ruelens op den Papendijck, Hendrick Wouters te Oss, en Reijnder Thonis Melissen vermaakt hij elk 1 pond groot (6 gl.);
 • test. 18.7.1695 (R.A. Heesch 56, fol. 32v) Jan Claes Peeters, ligt ziek te bed; vermaakt aan zijn zuster Frensken, weduwe van Willem Janssen: zijn huis, hof en boomgaard aan de Wijst te Heesch, een streep land of wei bij de Coeckenbosch aldaar, zijn roerende goederen, het koren op het veld en zijn andere gerede en ongerede goederen;
 • test. 5.7.1700 (R.A. Heesch 56, fol. 96v) Peeter Rutten, won. Heesch; test. 8.3.1703 (R.A. Heesch 57, fol. 7v) Gijsbert Janssen en Meck
  dr. Jan Gijpen
  , echtelieden; de testatrice ligt ziek te bed; zij vermaakt aan haar man een huis en hof aan de Wijst te Heesch;
 • test. 31.5.1713 (R.A. Heesch 57, fol. 83) Steeven Dirckx Claessen en Lijsken Jan Steevens, echtelieden; Steeven ligt ziek te bed; hij vermaakt aan zijn vrouw Lijsken een huis met `den dries´ genaamd `Dirck Claessen oude huijs´;
 • test. 24.5.1713 (R.A. Heesch 57, fol. 85) Gerris Schuermans en Anna Maria Janssen, echtelieden; Gerris is ziek; vermaken aan de langstlevende hun goederen: hun huis, hof, schuur en andere landerijen die zij samen van Aert van Hoeck hebben gekocht, dit om de resterende som van 1000 gl. te kunnen betalen die zij nog schuldig zijn aan Aert van Hoeck en 400 gl. die zij te ´s-Bosch opgenomen heb- ben;
 • test. 25.10.1717 (R.A. Heesch 59, fol. 1v) Jenneken Dirck Claessen en Gijsbert Jacobs, echtelieden; de testatrice ligt ziek te bed;
 • test. ná 27.12.1714 (R.A. Heesch 59, fol. 6v) Anna Maria van den Broeck, weduwe van Gerrit Schuermans, vrouw van Johan Vermeulen, molenaar en inwoner van Heesch, gezond; benoemt tot universeel erfgenaam van de goederen uit haar tweede huwelijk haar man Johan Vermeulen; de goederen uit het eerste huwelijk, waarvan de testatrice het tochtrecht heeft, zal Jan Schuermans, haar zoon, erven;
 • test. 23.3.1734 (R.A. Heesch 39, fol. 123v) Maria Janse Willems, weduwe van Jan Renders van Venrooij, ligt ziek te bed; benoemt tot universele erfgenamen haar kinderen uit haar huwelijk met Jan van Venrooij; prelegateert aan haar kinderen Gerrit Janse van Venrooij en Antonij Janse van Venrooij ieder 150 gl. zoals ook Render Janse van Venrooij en Teuniske Janse van Venrooij, huisvrouw van Roelof Janse van Nisterooij, ieder 150 gl. hebben genoten als huwelijksgift; benoemt tot voogden over haar onmondige kinderen: Dries Renders van Venrooij en Peter van Caathoven;
 • test. 22.1.1735 (R.A. Heesch 39, fol. 132v) Antonij Janse van Venrooij, ± 19 jaar, ligt ziek te bed; benoemt zijn broer Gerrit Janse van Venrooij tot universeel erfgenaam;
 • test. 21.7.1735 (R.A. Heesch 39, fol. 141) Hester Gijsbers van Hoek, weduwe van Johannes Hesius, gezond; verklaart alle voorgaande testamenten nietig; benoemt tot universele erfgenamen haar broers´en zusters´ kinderen en kindskinderen;
 • test. 5.6.1736 (R.A. Heesch 39, fol. 155v) Marcelis van Grunsven, jongeman, ± 60 jaar oud, won. Heesch; ligt ziek te bed; legateert aan Gerrit Ploegmakers, man van Maria van Grunsven, al zijn roerende goederen welke `in het huijs daer den testateur tegenwoordig in woont soude mogen bevonden werden´; benoemt tot universele erfgenamen: Gerrit Ploegmakers, man van Maria van Grunsven, zijn broers´ dochter (1/4), de kinderen van Gijsbert Jacobs Broekhoek en zalr. Jenneke van Grunsven zijn zuster (1/4: Gijsbert krijgt het tochtrecht), Elisabet van Grunsven, zijn zuster, weduwe van Paulus Peter Govers (1/4), Joost van Zeelant, zijn zusters´ zoon (1/8), en de kinderen van Nicolaas van Hoogstraeten en zalr. Jenneke van Zeelant, zijn zusters´ kleinkinderen (1/8);
 • test. 11.8.1737; voegt 19.8.1737 enige bepalingen toe; (R.A. Heesch 39, fol. 215v d.d. 11.8.1737; fol. 218v d.d. 19.8.1737) Maria Gijsbert Jan Willems, ± 84 jaar, won. Heesch, gezond; vermaakt aan Francis Joosten van Zeelant, zoon van haar broers´ dochter, die te ´s-Bosch woont, de helft van een huis met hof en aangelegen erf op Sochel te Heesch; benoemt tot universele erfgenamen de 4 kinderen van zalr. Joost van Zeeland en zalr. Frederixke Willem Gijsberts en de 3 kinderen van zalr. Jan Peter van Dijk en zalr. Jeuxke Jacobs van de Poel;
 • test. 19.1.1745 (R.A. Heesch 40, fol. 324v) Anna Maria van den Broek, eerst weduwe van Gerardus Schuurmans, laatst weduwe van Jan Vermeulen, ± 65 jaar, won. Heesch; ligt ziek te bed; legateert aan haar dienstmaagd Anneken Willems Versteegen o.a. `den geheelen winkel met al het geene daar aan dependeert en behoort´; benoemt tot universele erfgenamen de vier kinderen van zalr. Jan Schuurmans en Johanna Vermeulen, haar kleinkinderen;
 • test. 20.10.1753 (R.A. Heesch 42, fol. 18) Mechel van den Heuvel, weduwe van Gerardus van Roothuijsen, ± 55 jaar, won. Heesch; legateert aan haar zoon Aalbert van Roothuijsen 4 hond hooiland in Bruijnenhoef te Lithoijen en 1/2 morgen in de Geer aldaar, haar runderen, de gewassen op het veld en het geld dat zij betaald heeft voor het inkopen van de vorsterij voor haar zoon Aalbert; hij zal in ruil hiervoor zijn tante Maria van Roothuijsen gedurende haar leven moeten onderhouden en haar een eerlijke begrafenis geven; Mechel legateert aan haar dochter Elisabeth van Roothuijsen 300 gl., haar kleding, haar wollen en linnengoed, een gouden ketting met slot, een gouden ring en oorringen, en een bed met `peuling´ en twee kussens; aan Dirk van Roothuijsen, haar zoon, vermaakt ze 100 gl.; ze benoemt tot haar universele erfgenamen haar kinderen en bij hun vooroverlijden de kleinkinderen;
 • test. 28.12.1754 (R.A. Heesch 42, fol. 100v) Hendrina van de Rakt, ± 56 jaar, wonende te Heesch, ziek te bed liggend; benoemt tot universeel erfgenaam: Arien van de Rakt, haar broer; na zijn dood diens kinderen verwekt bij zalr. Adriaentje van de Pas, of bij zijn huidige vrouw Cristina van der Putten, weduwe van Peter van de Camp;
 • test. 1.7.1756 (R.A. Heesch 42, fol. 156) Jan Huijberts van de Pas, ± 63 jaar, wonende te Heesch, ziek te bed liggend; benoemt tot universele erfgenamen: de vier kinderen van Arien van de Rakt en diens eerste huisvrouw Adriana Huijberts van de Pas, en Joost Francisse Timmermans verwekt bij Maria Huijberts van de Pas;
 • test. 10.1.1762 (R.A. Heesch 43, fol. 117) Jan Huijberts van de Pas, ± 65 jaar; benoemt tot universele erfgenamen: Maria van de Rackt, vrouw van Cornelis van Rooij, Peternel van de Rackt, vrouw van Hendrick Ruijs, Anne Maria van de Rackt, Johanna van de Raekt, vrouw van Johannis van Groenland, Joost Timmermans, en Catharina Timmermans, vrouw van Christiaan van Rooij;
 • test. 9.1.1764 (R.A. Heesch 44, fol. 11v) Juffrouw Henderina Strick, ongehuwd, 75 jaar, wonend te Heesch, gezond; legateert bed- degoed, kleding e.d. aan haar dienstmeid Allegonda van Son; benoemt tot universeel erfgenaam: haar zuster Claare Strick te ´s-Bosch (en bij haar vooroverlijden haar wettige kinderen in eerste en tweede echt verwekt) en de drie kinderen van haar overleden broer Christoffel Strick en zalr. Maria van Dijk;