SponsorKliks, gratis sponsoren!

Kerkelijke Geschiedenis

Afdrukken

De oudste parochiekerk van Heesch, gewijd aan St. Petrus-Banden, stond tot 1868 op de hoek Goorstraat-Osseweg, op de plaats waar later ´Kustershof´ stond en nu een braakliggend terrein is

Read More

Het schip en koor dateerden uit de vijftiende eeuw in tegenstelling tot de toren, die onderdeel moet zijn geweest van een oudere kerk (14e eeuw). De toren was een vlakopgaand bouwwerk met aan iedere zijde één galmgat. Onder de stompe spits werd de torenromp afgesloten door een rondboogfries dat waarschijnlijk op de hoeken overging in lisenen. Ook lager bevond zich nog een boogfries.
Van deze kerk zijn een drietal tekeningen bewaard gebleven, twee vervaardigd door Cornelis Pronk, waarvan één gedateerd 1728, en één van de hand van de landmeetkundige Hendrik Verhees van 27 juni 1787 (onder). Wanneer we de tekening van Verhees vergelijken met Pronk kunnen we constateren dat Verhees de schipmuren in verhouding tot het dak te hoog heeft getekend. De vijftiende-eeuwse kerk was pseodobasilikaal en telde vijf traveeen. Het zeer grote dak stak een klein stukje boven de torenromp uit. Het koor was lager dan het schip en had mogelijk een andere wijze van leibedekking dan het schip en droeg een dakruiter op de nok.