SponsorKliks, gratis sponsoren!

Criminaliteit in Heesch

Afdrukken

Hier vindt u gegevens uit het Bosch Protocol met betrekking tot criminelen uit Heesch e.o.

Read More

Record 2314
DOSSIER NR 134-11
JAAR 1667
VERDACHTE Otten
VOORNAMEN Joost
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BURG.STAAT ongehuwd
MISDRIJF 1 doden - steken
MISDRIJF 2 mishandeling
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS Jan Lambert Somers (gedood) en mishandeling van Aert Lambert Somers
VOORTVLUCHTIG ja

Record 1436
DOSSIER NR 130-23
JAAR 1693
VERDACHTE Aarts
VOORNAMEN Jacob
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BEROEP 1 president-schepen
MISDRIJF 1 geweldpleging
MISDRIJF 2 oproer
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS de pachter van de Tienden
MEDEPLICHTIGEN Schalk Ariens, Johannes Hesius, Hendrik Huijbert Teunissen, Johan Strik, Aert Peters, Hendrik Willems
OPMERKINGEN Verdachten zijn allen schepen; zij worden gedaagd omdat zij weigeren de zaak afdoende te onderzoeken

Record 1437
DOSSIER NR 130-23
JAAR 1694
VERDACHTE Ariens
VOORNAMEN Schalk
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BEROEP 1 schepen
BURG.STAAT ongehuwd
MISDRIJF 1 geweldpleging
MISDRIJF 2 oproer
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS pachter van de Tienden
MEDEPLICHTIGEN zie: Jacob Aarts
VOORTVLUCHTIG ja
OPMERKINGEN zie rec. 1436, Jacob Aarts

Record 1472
DOSSIER NR 097-01
JAAR 1583
VERDACHTE Aartsen - Arntsen 
VOORNAMEN Ygrom of Jerom
BIJNAMEN de Bever
GEBOORTEPLAATS Heesch
WOONPLAATS 1 Heesch
LEEFTIJD 30 ca
GESLACHT m
BURG.STAAT ongehuwd
MISDRIJF 1 in dienst vijand
MISDRIJF 2 ontvoering
MISDRIJF 3 diefstal
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS een man van Heesch
MEDEPLICHTIGEN groep soldaten
EIS ophanging en tortuur
STRAF 1 vrijgesproken
OPMERKINGEN Verdachte heeft gelofte onder handtasting afgelegd aan de Heer van Zoelen gouverneur van Tiel ("vijand van zijne majesteit"). De "man van Heesch" wordt ontvoerd en naar Tiel gebracht, terwijl er koeien en potten van hem gestolen worden. Verdachte zit in banden van ijzer in het huis van provoost de Hont. Ticht: 1583, sep. 12

Record 1527
DOSSIER NR 130-17
JAAR 1669
VERDACHTE Ariens
VOORNAMEN Peter Willems
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BURG.STAAT jongman
MISDRIJF 1 doden - steken
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS Gijsbert Jan Martens
VOORTVLUCHTIG ja
OPMERKINGEN Ticht: 1669, okt. 8

Record 52
DOSSIER NR 104-08
JAAR 1778
VERDACHTE Bakel, van of: Tijssen
VOORNAMEN Hendrik of Hendrik Peter
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
MISDRIJF 1 doden - slaan
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS Jan Antonie van Hees
STRAF 1 verbanning - eeuwig
VOORTVLUCHTIG ja

Record 108
DOSSIER NR 089-04
JAAR 1752-1758
VERDACHTE Boom, van den 
VOORNAMEN Jan
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BURG.STAAT gehuwd
MISDRIJF 1 bedrog - onder valse naam in ondertrouw (1758)
MISDRIJF 2 banbreuk (1758)
MISDRIJF 3 mishandeling - van de vorster van Geffen (1752)
PLAATS MISD.1 Geffen (mishandeling)
SLACHTOFFERS Johannes van Roodhuisen (mishandeling)
MEDEPLICHTIGEN Anneke Joosten
RECIDIVE ja
DATUM VONNIS 1753, okt. 4
STRAF 1 verbanning - 6 jaar
STRAF 2 boete - 50 gl
OPMERKINGEN Gehuwd met Maria van Drunen. Onder valse naam in ondertrouw met Anneke Joosten. Johannes van Roodhuisen is vorster te Geffen.

Record 308
DOSSIER NR 110-01
JAAR 1728
VERDACHTE Drunen van
VOORNAMEN Peter
GEBOORTEPLAATS Heesch
WOONPLAATS 1 Heesch
LEEFTIJD 40
GESLACHT m
MISDRIJF 1 doden - steken
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS Jan Willems

Record 1199
DOSSIER NR 164-06
JAAR 1712
VERDACHTE Vos
VOORNAMEN Jan
GEBOORTEPLAATS Heesch
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
MISDRIJF 1 doden - steken
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS Corstiaan Jan Corsten

Record 509
DOSSIER NR 124-12
JAAR 1761
VERDACHTE Grinsven, van
VOORNAMEN Gerardus
GEBOORTEPLAATS Heesch
WOONPLAATS 1 Berghem
GESLACHT m
MISDRIJF 1 mishandeling
PLAATS MISD.1 Berghem
SLACHTOFFERS Luitenant van Triest
VOORTVLUCHTIG ja

Record 561
DOSSIER NR 087-01
JAAR 1742
VERDACHTE Huiberts
VOORNAMEN Adriaan
WOONPLAATS 1 Vinkel / Heesch
GESLACHT m
BEROEP 1 soldaat
MISDRIJF 1 doden - slaan
PLAATS MISD.1 Heesch / Vinkel
SLACHTOFFERS Adriaan Jansen van der Heijden 
VOORTVLUCHTIG ja
OPMERKINGEN Verdachte is soldaat in regiment van kolonel Doijs.

Record 1438
DOSSIER NR 130-23
JAAR 1694
VERDACHTE Hesius
VOORNAMEN Johannes
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BEROEP 1 schepen
MISDRIJF 1 geweldpleging
MISDRIJF 2 oproer
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS pachter van de Tienden
MEDEPLICHTIGEN zie Jacob Aarts
OPMERKINGEN zie rec. 1436

Record 1876
DOSSIER NR 088-32
JAAR 1667
VERDACHTE Henrix
VOORNAMEN Dirck Antonis
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BURG.STAAT ongehuwd
MISDRIJF 1 doden - steken
PLAATS MISD.1 Heesch, t.h.v. Jan Leunissen, vorster en herbergier
SLACHTOFFERS Gerrit Antonis Leunissen
VOORTVLUCHTIG ja

Record 1888
DOSSIER NR 072-06
JAAR 1724
VERDACHTE Huibkens
VOORNAMEN Jan
WOONPLAATS 1 Nistelrode
LEEFTIJD 23
GESLACHT m
MISDRIJF 1 doden - steken
MISDRIJF 2 diefstal
MISDRIJF 3 geweldpleging
MISDRIJF 4 mishandeling; ordeverstoring
PLAATS MISD.1 Nistelrode
PLAATS MISD.2 Oss
PLAATS MISD.3 Heesch, Dinther
SLACHTOFFERS doodsteken van Seger Peters (knecht van de molenaar van Nistelrode), mishandeling van Claes van Berkel, bedreiging van Jacob Bannis, diefstal van Ariaen Jan Wouters, mishandeling Cornelis Ement, idem Ariaen en Tijs Jan Rijnders, diefstal van Peter Claes Driesen en Haerske, weduwe Jan Gerrits, Jan Adams en bedreiging Jan Rulens.
MEDEPLICHTIGEN bij het doodsteken: Ariaen Huibkens en slachtoffer Seger Peters 
DATUM VONNIS 1726, jan. 4
STRAF 1 ophanging
OPMERKINGEN "Groot gedeelte van sijn leeftijt tot nu toe met dieverijen en geweldenarijen te plegen, heeft doorgebracht" Verstoord daarbij nog de mis van eigen pastoor. Zie rec. 1886.

Record 109
DOSSIER NR 089-04
JAAR 1758
VERDACHTE Joosten of: van Elven
VOORNAMEN Anneke
GEBOORTEPLAATS Nistelrode
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT v
BEROEP 1 dienstmeid
BURG.STAAT ongehuwd
MISDRIJF 1 bedrog - onder valse naam in ondertrouw
MEDEPLICHTIGEN Jan van den Boom

Record 642
DOSSIER NR 108-08
JAAR 1744
VERDACHTE Joosten 
VOORNAMEN Baltus Claes
GEBOORTEPLAATS Hoogstraten
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
MISDRIJF 1 doden - steken
PLAATS MISD.1 Geffen
SLACHTOFFERS de vorster Roodhuijsen
MEDEPLICHTIGEN Francis Jan Wellens
VOORTVLUCHTIG ja

Record 1944
DOSSIER NR 088-01
JAAR 1695-1699
VERDACHTE Joosten
VOORNAMEN Jan
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BEROEP 1 collecteur van het Hoofdgeld en Kleine Specien
MISDRIJF 1 bedrog - vervalsing kwitanties
MISDRIJF 2 verduistering
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS de ontvanger: Heer van Buren
TORTUUR ja

Record 1977
DOSSIER NR 154-14
JAAR 1698
VERDACHTE Joosten
VOORNAMEN Roelof
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BEROEP 1 schepen
MISDRIJF 1 fraude - met overheidsgeld
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS ontvanger, de Heer van Buren
MEDEPLICHTIGEN Jan Korsten, medeschepen
OPMERKINGEN Zie ook rec. 1944 (088-01)

Record 886
DOSSIER NR 073-04
JAAR 1749
VERDACHTE Mangelis
VOORNAMEN Jan Tony of Antony
GEBOORTEPLAATS Oijen
WOONPLAATS 1 Oss
LEEFTIJD 37 ca
GESLACHT m
BEROEP 1 boerenwerk
MISDRIJF 1 diefstal - haver en pistolen
PLAATS MISD.1 Heesch (pistolen)
PLAATS MISD.2 Oss - Mickelendonk (haver)
OPMERKINGEN Diefstal vond plaats toen het leger van de Aartshertogen en van de Prins-van-Lotharingen door de Meierij trokken en te Heesch gelegerd waren.

Record 2079
DOSSIER NR 166-06
JAAR 1661
VERDACHTE Melissen
VOORNAMEN Peter Jan
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
MISDRIJF 1 doden - steken
MISDRIJF 2 mishandeling
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS doden van Dirk Dielissen Cling en mishandeling van Joost Leunissen
VOORTVLUCHTIG ja

Record 1022
DOSSIER NR 132-06
JAAR 1754
VERDACHTE Ploegmakers
VOORNAMEN Tony Jan Joosten
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
MISDRIJF 1 mishandeling
MISDRIJF 2 bedreiging
PLAATS MISD.1 Oss
SLACHTOFFERS Ancem Willems Verwegen uit Boekel

Record 1335
DOSSIER NR 095-05
JAAR 1794
VERDACHTE Pol, van der
VOORNAMEN Jacoba Paulisse
GEBOORTEPLAATS Abcoude
WOONPLAATS 1 Amsterdam
LEEFTIJD 33 ca
GESLACHT v
BEROEP 1 liedjeszanger - 's winters
BEROEP 2 boerenwerk - 's zomers
BEROEP 3 koopvrouw in kleine waren (kousen en neusdoeken)
CULT./RELIGIE gereformeerd
BURG.STAAT gehuwd
MISDRIJF 1 inbraak
MISDRIJF 2 diefstal
MISDRIJF 3 ontucht
PLAATS MISD.1 Nistelrode
PLAATS MISD.2 Heesch
PLAATS MISD.3 Uden
SLACHTOFFERS Jerom van Soggel 
BENDE ja
OPMERKINGEN Gehuwd met Peter Panns, Panis, Penis. Bijzit geweest van Jan de Brabander een "fameus gauwdief" en Jozef Albers of Jozef de Fransman. Twee van haar zusters bij de " gauwdieven". Noemt voorts Hannes de Houtvlotter (heeft een zeer hoofd), Koen de Scharenslijper, Toon, Jan en Gert Albers, Jozef van den Berg uit Oss, Schele-Hannes Rutten uit Oss. Dikke-Hannes (te 's Gravenhage gevangen), Jozef met een paars oog en een lier, Jozef Charmas een Waal, Tist de Wannenlapper en Agatha, Willem, Jan en Elizabeth, Bregetten Hannes en Anna-Cathrien, Peerke en Mieke, Klein-Toontje, en Annemie. Verdachte zegt dat "een vrouwspersoon onder dat manvolk ongelukkig is en altijd, willens niet, willens moet". Verdachte spreekt de "Bourgoense Taal": Gauwdieventaal.

Record 1441
DOSSIER NR 130-23
JAAR 1694
VERDACHTE Peters 
VOORNAMEN Aert
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BEROEP 1 schepen
MISDRIJF 1 geweldpleging
MISDRIJF 2 oproer
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS pachter van de Tienden 
MEDEPLICHTIGEN zie Jacob Aarts
OPMERKINGEN zie rec. 1436

Record 2521
DOSSIER NR 150-09
JAAR 1710
VERDACHTE Petit
VOORNAMEN Hanske
GESLACHT m
MISDRIJF 1 diefstal
PLAATS MISD.1 Lommel kerk
PLAATS MISD.2 Berbroek (Hasselt) kerk
PLAATS MISD.3 Hasselt, Genk, Winterslag
SLACHTOFFERS Aert de Smit te Hasselt
MEDEPLICHTIGEN Wanlappers-Freijs, Cobus van Avenbeek (bij) Gemert
BENDE ja
OPMERKINGEN Noemt andere vagebonden: Sis, Eksters-Jan, Kaat, Cobus Jeven (van Hasselt), den Polak (deze heeft de rentmeester van de heer van Wissen doodgeschoten en de kerk van Heesch en Liempde bestolen evenals de Kleine-Jan, (houdt zich op in het land van Kessel), voorts Huib de Waal, Jan van Schuilen, Klein-Gilliamske, Jan van Sint-Truiden, Machiel de Speelman, Jacobus Jeven (te Venlo gevangen), Hein Borsbampt, Toon (te Venlo gevangen) en Claesken. Een aantal van deze lieden komt ook voor in de recs. 679-681, 695 en 745.

Record 1015
DOSSIER NR 072-15
JAAR 1710
VERDACHTE Remmits
VOORNAMEN Hendrik
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BEROEP 1 schaapherder
MISDRIJF 1 doden - steken
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS Jan Jansen

Record 1028
DOSSIER NR 132-20
JAAR 1742
VERDACHTE Ritterveld of Ritselveld
VOORNAMEN Ignatius
GEBOORTEPLAATS Simpelveld
WOONPLAATS 1 Vinkel / Heesch
LEEFTIJD 17
GESLACHT m
BEROEP 1 wannenlapper
BEROEP 2 boerenwerk
BURG.STAAT ongehuwd
MISDRIJF 1 bedelarij
MISDRIJF 2 inbraak
MISDRIJF 3 diefstal
PLAATS MISD.1 Handel, Berghem, Veghel (bedelarij)
PLAATS MISD.2 Uden (inbraak en diefstal)
SLACHTOFFERS bedevaartgangers te Handel, kleermaker Gerrit Sleeuwens te Uden
MEDEPLICHTIGEN inbraak samen met: Hein van Gestel, Jan van Vlierden, Guilliam, Jozef van Trier, Willeke van Geldrop, Arike, soldaat onder Elies
BENDE ja
OPMERKINGEN Gevangene noemt voorts de volgende schavuiten: Hein van Gestel met bijzit Bet, Jan van Vlierden, Willeke van Geldrop, Steven-de-Wannenlapper, Klein-Arike, Hein-met-het-Mutske, Adriaan van Breugel. Te Handel aanwezige bedelaars: Steven van Breugel en bijzit Dikke-Mie, Adriaan van Breugel en bijzit Jen Sing, Klein-Arike (soldaat van Elies) Remy Gilliam, Klein-Hanske, Johannes, Jenneke-met-de-Strikken en dochter Johanna, Jen en Mie van Nunen, Mutse-Johanna (bijzit van Hein-met-het-Mutske), Gele-Mie (bijzit van Arike van Turnhout). Verdachte geeft voorts nog beschrijvingen/signalementen van landlopers. Verdachte heeft te Vinkel / Heesch gewerkt bij Teun de Lepper, "waar de schooiers logeren". Veel van deze vagebonden komen voor in de recs. 44, 93, 126, 177, 693, 771, 1007, 1201, 1310, 2536.

Record 1089
DOSSIER NR 126-05
JAAR 1767
VERDACHTE Soesman 
VOORNAMEN Levi
WOONPLAATS 1 Oss
GESLACHT m
BEROEP 1 koopman
CULT./RELIGIE joodse
MISDRIJF 1 heling
PLAATS MISD.1 Oss
SLACHTOFFERS Loef Johannesse uit Schaijk
OPMERKINGEN Verdachte heeft gestolen goederen gekocht van Isaac en Nathan (die verdacht worden van diefstal) uit Heesch.

Record 1440
DOSSIER NR 130-23
JAAR 1694
VERDACHTE Strik
VOORNAMEN Johan
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BEROEP 1 schepen
MISDRIJF 1 geweldpleging
MISDRIJF 2 oproer
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS pachter van de Tienden
MEDEPLICHTIGEN zie Jacob Aarts
OPMERKINGEN zie rec. 1436

Record 1439
DOSSIER NR 130-23
JAAR 1694
VERDACHTE Teunissen
VOORNAMEN Hendrik Huijbert
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BEROEP 1 schepen
MISDRIJF 1 geweldpleging
MISDRIJF 2 oproer
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS pachter van de Tienden
MEDEPLICHTIGEN zie Jacob Aarts
OPMERKINGEN zie rec. 1436

Record 643
DOSSIER NR 108-08
JAAR 1744
VERDACHTE Wellens
VOORNAMEN Francis Jan
WOONPLAATS 1 Heesch
LEEFTIJD 24
GESLACHT m
MISDRIJF 1 doden - steken
PLAATS MISD.1 Geffen
SLACHTOFFERS vorster Roodhuijsen
MEDEPLICHTIGEN Baltus Claes Joosten
VOORTVLUCHTIG ja

Record 1442
DOSSIER NR 130-23
JAAR 1694
VERDACHTE Willems
VOORNAMEN Hendrik
WOONPLAATS 1 Heesch
GESLACHT m
BEROEP 1 schepen
MISDRIJF 1 geweldpleging
MISDRIJF 2 oproer
PLAATS MISD.1 Heesch
SLACHTOFFERS pachter van de Tienden
MEDEPLICHTIGEN zie Jacob Aarts
OPMERKINGEN zie rec. 1436