SponsorKliks, gratis sponsoren!

Gemeentesecretarissen tot 1794

Afdrukken
 • 18.7.1386- Jan Roeversz. van Vladeracken
 • vóór 1419- Goossen Moedel van der Donck, man van Gertruijde van Vladeracken
 • vóór 1455-1458: Claes Loenmans 
 • 19.11.1458-1464: Goossen Steenwech Arntsz., zoon van Arnt Steenwech en Catharina Loenmans Claesdr.
 • 1464-1485: Gheertrude Steenwech, vrouw van Henrick Celen
 • 1485-1485: Henrick en Jan Celen, zonen van Henrick Celen en Gheertrude Steenwech
 • 1485-1504: Claes Steenwech
 • 1504-1532: Henrick Steenwech, Claesz.
 • 1532-1582: Wouter, Claes, Jan, Florys, Anna en Marie van Outheusden
 • 1582-1600: Jkhr. Jan van Outheusden Jansz.
 • 1600-1600: Margriet van Outheusden Jansdr.
 • 1600-1610: Gijsbert van Berchem Jacobsz.
 • 1610-1651: Jan Gijsberts van Berchem
 • 1651-1653: Jacob Gijsberts van Berchem
 • 1653-1674: Judith Gijsberts van Berchem
 • 1674-1708: Gijsbert Boonaerts
 • 1708-1709: Johan Baptista Boonaerts
 • 1709-1725: 1/2: Johan Baptista Boonaerts 1/2: kinderen van Lucas Biedijcx en zalr. Anna Catharina Boonaerts, Johan Clingh, man van Maria Anna Boonaerts, Johan Francois Boonaerts, en Alexander Boonaerts, kinderen van Gijsbert Boonaerts
 • 1725-1735: Maria Gijsbertina van Berckel, weduwe van Johan Baptista Boonaerts, voogdes van Gijsbertus Josephus Boonaerts
 • 1735-1778: Gijsbertus Josephus Boonaerts
 • 1778-1778: Maria Elisabeth Boonaerts
 • 1778-1794: Johannes Petrus van Meeuwen (overl. 3.12.1794)

Secretarissen van Heesch

 • 1613- : Peter Peter Heijmericx (1)
 • 1646-1664: Pieter Roelofs van Wijk, uit Grave (geb. Wijk bij Duurstede), tevens koster en schoolmeester, secretaris 1646 (2) en 1664 (Ontvanger der belastingen en domeinen 131)
 • 1648- :G. Cremerius, subst. secretaris 1648
 • vóór 1667-1678: Jan Hendriks
 • 8.3.1678-11.7.1686: Johan Schortes (1684)
 • 1689-1690: Aelbert Hermans van der Krieck, tevens koster en schoolmeester, secretaris te Heesch 1689-1690 (Archief Classis ´s-Hertogenbosch 37: verslagen van de kerkvisitaties 1677-1749 (ongefolieerd), Staat der kercken en schoolen 1689; conventus d.d. 6.11.1689; en Staat der kercken mei 1690)
 • -1694: Dirck Sas, secretaris te Heesch
 • 1694-1702: Johan Devenijns, geb. Oijen, zn. v. Gillis Devenijns, secretaris van Oijen, en Jenneken van Daverveld, secretaris te Heesch 1694-1702
 • -1708: Dirk van Broekhuijzen
 • 1723-1736: Jan van Laar
 • 1737-1767: L. van Nieuwenhuijzen
 • 1768-1786: Johan Gustaaf Lindbergh
 • dec. 1786-1.1.1821: Jacob Hendrik van Breugel van Bronkhorst
 • jan. 1821-19.9.1836: C.J. van Someren
 • 19.9.1836-16.10.1848: Theunis de Jong
 • 7.1.1849-5.1.1888: Th.A. Wolters
 • 7.1.1888-26.11.1930: Adr.M. Wolters
 • 1.12.1930-1.9.1960: P.A.A. Gerrits
 • 1-9-1960- : E.P. Timmermans M. van der Stappen Cornelissen

  Noten:
  (1) R.A.N.B., Collectie Charters en Handschriften van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1303-1845 (1e suppl.) 797 (oud: 420) d.d. 3.6.1613;
  (2) R.A.N.B., Archief Van de Mortel-de la Court 1726, charter d.d. 13.9.1646: `P. Roelofsen van Wijck secrets. in Heesch´